Для бізнесу
UA
/
RU
Переглядаючи цей сайт, ви погоджуєтеся з політикою використання cookies — OK
ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
Загальні положення

Товариство з обмеженою відповідальністю «Авто Стандард Україна», яке зареєстроване і діє відповідно до вимог законодавства України (надалі - «Товариство») приймає на себе зобов’язання з приводу захисту конфіденційності персональних даних всіх осіб, які заповнили лід-форму у соціальній мережі «Facebook», Google форму (надалі – «Форма»). У вказаній Політиці конфіденційності (надалі – «Політика») встановлено порядок здійснення Товариством обробки персональних даних, види персональних даних, які збираються, цілі використання таких персональних даних, умови доступу до персональних даних, а також порядок звернення з будь-якими питаннями, які можуть виникнути у користувача щодо захисту персональних даних.

Збір та використання персональних даних

При заповненні форми Товариством здійснюється обробка даних користувача, а саме:

  • ПІБ;
  • Телефон;
  • Електронний адрес.
Обробка персональних даних

Надані персональні дані обробляються і можуть зберігатись в базі персональних даних чи окремій базі даних форм. Про місце зберігання та обробки персональних даних можна дізнатися за запитом на електрону адресу: info@asg.ua.

Цілі використання персональних даних

Персональні дані користувача використовуються в цілях консультації користувача, обміну інформацією, а також інших видів комунікації.

Термін зберігання персональних даних

Персональні дані зберігаються терміном не більше, ніж це необхідно відповідно до мети їх обробки. Після того, як суб'єкт персональних даних заявив про відмову від обробки даних, інформація, що зберігається, видаляється.

Взаємодія Товариства з третіми особами стосовно персональних даних

Товариство не здійснює передачу персональних даних третім особам, крім випадків, коли така передача є вимогою законодавства, на прохання суб'єкта персональних даних або в інших випадках, викладених в цій Політиці. Товариство розуміє, що особиста інформація є складовою особистих немайнових прав будь-якої фізичної особи, тому вживає всіх можливих заходів для захисту особистої інформації користувачів, добровільно і усвідомлено переданої останніми Товариству.

Умови доступу до персональних даних

Порядок доступу до персональних даних третіх осіб визначається умовами згоди користувача, наданої володільцю персональних даних, на обробку цих даних або відповідно до вимог закону. Користувач має право на одержання будь-яких відомостей про себе у будь-якого суб'єкта відносин, пов'язаних з персональними даними, за умови зазначення прізвища, ім'я та по батькові, місця проживання (місця перебування) і реквізитів документа, що посвідчує фізичну особу, яка подає запит, крім випадків, установлених законом. Доступ користувача до даних про себе здійснюється безоплатно.

Права суб'єкта персональних даних

Товариство доводить до відома користувача положення закону щодо його прав як суб'єкта персональних даних, зокрема ЗУ «Про захист персональних даних», відповідно до яких користувач має право:

1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;

3) на доступ до своїх персональних даних;

4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

5) пред'являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду;

9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

11) відкликати згоду на обробку персональних даних;

12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

Для оновлення, отримання доступу, внесення змін, блокування або видалення своїх персональних даних, відкликання згоди на обробку персональних даних, які були Вами надані відповідно до цієї Політики, або в разі наявності будь-яких зауважень, побажань або претензій щодо Ваших персональних даних, які обробляються Товариством, будь ласка, звертайтеся за електронною поштою: info@asg.ua.

Зміна Політики

До цієї Політики періодично та без попереднього повідомлення користувача про таке можуть вноситись зміни та доповнення, у тому числі, при зміні вимог законодавства.

info@asg.ua